Jak wybrać dobry kocioł na drewno?

  Kotły na drewno już od wielu lat cieszą się dużą popularnością. Pozwalają one na ogrzanie całego domu oraz dużych powierzchni. Natomiast dzisiejsze kotły na drewno są znacznie prostsze w obsłudze, niż te sprzed na przykład 40 lat. Drewno jest na pewno produktem łatwo-dostępnym i daje ono bardzo przyjemne ciepło. Oferta kotłów dzisiejszych na rynku jest ogromna.

Kotły na drewno – konstrukcja urządzenia

           Surowiec, jakim jest drewno, ma sporo zalet. Przede wszystkim jest ono powszechnie dostępne. Drugą, bardzo ważną kwestią jest fakt, iż produkty jego spalania, znacznie w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko, niż na przykład produkty spalania węgla. Do atmosfery dzięki temu, nie przedostają się takie niezdrowe substancje. Dużym również atutem jest fakt, iż kotły na drewno posiadają paliwo tak zwane odnawialne. Generalnie, sadząc nowe drzewa, można w zasadzie stale uzupełniać jego konieczne zasoby. Sama konstrukcja kotłów na drewno jest w zasadzie w każdym urządzeniu podobna. Otóż, kotły na drewno są zazwyczaj robione ze stali. Robi się je z takiego komponentu, dlatego żeby ich powierzchnie grzewcze, były raczej gładkie. Dzięki temu, nie osadzają się przede wszystkim na nich takie substancje, jak na przykład sadza oraz pył. W przypadku posiadania kotłów na drewno, trzeba również pamiętać o cyklicznym uzupełnianiu drewna. Jest to niezwykle istotne, aby nie dopuścić do całkowitego wygaśnięcia. Gdy doprowadzi się do całkowitego wychłodzenia paleniska, to wówczas trzeba znów od początku zacząć rozpalanie. Kotły na drewno posiadają taką konstrukcję, że nadają się także do spalania między innymi zrębków, wiór oraz różnego rodzaju odpadów bioorganicznych. Istotne jest także to, że kotły na drewno dzieli się przede wszystkim na takie, ze spalaniem górnym oraz ze spalaniem dolnym. Oba warianty nieco się różnią od siebie. Otóż, kotły na drewno ze spalaniem dolnym posiadają zazwyczaj dwa lub trzy ciągi spalinowe. Dzięki takiej opcji, zużycie paliwa oraz emisja szkodliwych zanieczyszczeń, wydostających się do atmosfery jest znacznie mniejsza.

Kotły na drewno – zasada działania w nowoczesnych urządzeniach

           Kotły na drewno w nowoczesnych urządzeniach, konstruowane są w ten sposób, aby było jak najmniejsze osadzanie się sadzy w urządzeniu. Procedurę spalania w kotłach na drewno, można podzielić na następujące procesy:

  • kotły na drewno, na samym początku suszą całe swoje paliwo, jakim jest drewno,
  • kotły na drewno, następnie, spalają całkowicie swoje paliwo. Ten proces przebiega w bardzo wysokiej temperaturze, ponad 1000 stopni Celsjusza,
  • kotły na drewno, w kolejnym etapie, spalają całkowicie cząsteczki, spadające z tak zwanego rusztu, zapobiega to osadzaniu się sadzy oraz popiołu, wewnątrz urządzenia,
  • kotły na drewno w ostatnim etapie, przekazują swoje ciepło do wody.

Dodaj komentarz